Firma ZACH Trans, s.r.o. zajišťuje přepravu zboží z místa nakládky do místa vykládky, jak vlastními vozy tak i smluvními.

Přeprava nebezpečných nákladů (ADR)

Jsme držiteli osvědčení o školení ADR a přeprava nebezpečných nákladů je zajištěna vozidly s nadstandardními pomůckami.

Všichni naši řidiči jsou držiteli Osvědčení o školení ADR dle Evropské dohody o mezinárodní dopravě nebezpečného zboží ADR. Stejně tak i všechna naše vozidla jsou vybavena veškerými standardními i nadstandardními pomůckami nezbytnými při přepravě nebezpečných nákladů.

Provádíme přepravu nebezpečných nákladů následujících tříd:

  • třída 2 - plyny
  • třída 3 - hořlavé kapaliny
  • třída 4 - hořlavé tuhé látky
  • třída 5 - látky podporující hoření
  • třída 6 - jedovaté látky
  • třída 8 - žíravé látky
  • třída 9 - jiné nebezpečné látky a předměty


Přeprava nadměrných nákladů

Jsme i dopravci nadměrných nákladů.

Jeden z našich partnerů, pro kterého zajišťujeme přepravu nadměrných nákladů je i firma KOMA RENT s.r.o.

Firma KOMA RENT s.r.o.se zabývá pronájmem a prodejem obytných, sanitárních a skladových kontejnerů. Specialitou jsou modulové sestavy. V tomto oboru patří mezi průkopníky, moduly M3 získávají ocenění na mezinárodním poli. Více se dozvíte na stránkách www.koma-rent.cz nebo na telefonu 602 579 457. Naše flotila vozidel patří k těm, které mají plnou důvěru a jezdí pod značkou KOMA RENT.